Facebook

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Reedukacja chodu Wrocław

Zajmujemy się reedukacją chodu patologicznego, którego elemeny Pacjent mógł nabyć przez różnego rodzaju schorzenia lub urazy traumatyczne. Kompleksowa opieka fizjoterapeuty oraz jego zindywidualizowana praca z Pacjentem w czasie procesu rehabilitacji, pozwolą na przywrócenie naturalnych wzorców chodu.

Bardzo istotnymi elementami procesu usprawniania jest pionizacja oraz reedukacja chodu. Wrocław ma największy procent wypadków samochodowych w kraju w skali roku, dlatego zależy nam na najwyższej jakości naszych usług i profesjonalnej opiece nad Klientami.

Przywrócenie utraconej funkcji chodu dotyczy osób:

  • z czasową utratą funkcji chodu, związaną ze stanem po rekonstrukcji więzadła krzyżowego kolana, wstawianiu endoprotezy stawu biodrowego lub  złamaniu kończyny dolnej
  • unieruchomionych na skutek choroby, wypadku czy udaru
  • z niedowładami lub porażeniami kończyn dolnych

Metodyka nauki chodu – trzy etapy:

  • Etap I: przygotowanie do nauki chodu – wzmacnianie mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie pionowej postawy oraz za poruszanie kończynami dolnymi, praca nad stabilizacją i równowagą
  • Etap II: właściwa nauka chodu – odtwarzanie poszczególnych faz chodu, z uwzględnieniem kilku elementów takich jak: prawidłowe obciążanie stóp, rotowanie tułowia i miednicy połączone z aktywnością kończyn górnych
  • Etap III: doskonalenie chodu – próby przejścia po nawierzchni pochyłej, po schodach, celowe wprowadzanie stopniowych utrudnień, chód po niestabilnym, nierównym podłożu

Każdy z tych etapów jest tak samo ważny i każdemu poświęcamy ilość czasu potrzebną dla danego pacjenta. Rehabilitacja chodu jest procesem złożonym, długotrwałym i czasochłonnym, dlatego wymaga dużej cierpliwości i wytrwałości Pacjenta, aby osiągnąć pożądane efekty leczenia. Rolą terpeuty jest pełna mobilizacja i wsparcie podopiecznego w dążeniu do celu, jakim jest przywrócenie pełnej lub częściowej sprawności, w zależności od możliwości.

Reedukacja chodu – efekty:

  • przywrócenie prawidłowych postawy ciała oraz wzorców ruchowych
  • unormowanie pracy układu krążeniowego
  • Zniwelowanie patologicznego napięcia mięśniowego
  • Niwelowanie niekorzystnych efektów długotrwałego unieruchomienia